Preseganje blokad

Osnovano na filiozofiji metode Zmajevo sanjanje

“Čas je, da spoznamo, da vsak projekt predstavljajo ljudje, ki  sodelujejo in da je uspeh vsakega projekta odvisen od sodelovanja.”  John Croft

 23. – 27. junij 2018

Sončni griči Istre, Topolovec 29, 6272 Gračišče, Slovenia

Ljudje smo del zapletenega sistema, ki vpliva na okolje, obenem pa okolje vpliva nanj.  Odnosi so osrednji vzrok osebnih blokad, prav tako pa dolgoročnih blokad v skupinskih projektih. Projekte ustvarjamo in razvijamo ljudje, torej projekti niso sami sebi namen. Procesi v projektih so lahko moteni zaradi osebnih značilnosti vpletenih oseb, Zato je treba razumeti posameznika , in vzroke, zakaj deluje na določen način.  

Zaradi  vpliva osebnih pogledov na proces, se projekti nikoli ne odvijajo po načrtu. Začnejo se pojavljati blokade in ovire. Izziv je običajno srečanje osebne zgodbe, ki temelji na osebnih projekcijah in osebni preteklosti, z dinamiko projektnega tima. Uspešnost projekta je odvisna od ravni zavedanja in pozornosti ljudi, ki so v interakciji – pozornosti do sebe, do tima in do okolja.

V Zmajevem sanjanju ugotavljamo, da se v ”fazi sanjanja” blokada pojavi, kadar ”ne vidimo, kaj se rojeva”. Posledično ne zberemo vseh potrebnih informacij, želimo se skriti, zanikamo pomembne osebne lastnosti ali lastnosti okolja, ki bi lahko podprle naš osebni razvoj in naravo projekta.

V ”fazi načrtovanja” se blokada pojavi, ko zaradi strahu ali ranljivosti ”ne povemo, kaj mislimo”. Lahko se zgodi, da zbranih in za projekt pomembnih informacij ne vidimo iz različnih perspektiv in jih ne razumemo tako, kot to zahteva projekt. Zato ne prepoznamo alternativnih možnosti.

V ”fazi delovanja” se blokada pojavi, kadar ”ne delamo, kar govorimo”. To pomeni, da so ogrožene zaveze posameznikov in da v našem osebnem življenju ali v projektu ni koherentnosti. Posameznik se ne zaveda, kako so vsi akterji v projektu soodvisni in kako njihovo vedenje vpliva na celoten projekt. Ko se tega zave in spoznanje prenese v prakso, pride do resničnega znanja.

V ”fazi proslavljanja” se blokada pojavi kadar ”ne vidimo, kaj smo naredili”. Nismo sposobni prepoznati, kaj smo naredili dobro in kaj bi lahko bilo bolje. Če takšne refleksije ni, znanja ne moremo preobraziti v modrost.  

Preseganje naštetih in drugih omejitev zahteva globoko samozavedanje, ki nam omogoča, da smo avtentični do sebe  in drugih ter da naredimo, kar je potrebno. To zahteva vodjo, ki nenehno zavestno spremlja procese, ki izkazuje pozornost in je dokazal, da  je sposoben samorefleksije. Za to sta potrebni prožnost in prilagodljivost.

Kaj pridobim z udeležbo na  delavnici?

 • Delavnica nam bo pomagala prepoznati osebne blokade, ki so na poti našim osebnim ciljem in prepoznati blokade v različnih fazah projekta in njihove simptome.
 • Spoznali bomo, kaj nas v življenju ovira in kako to vpliva na našo psiho, zdravje in telo. Skozi utelešenje čustvenih stanj se bomo naučili poslušati in uporabljati modrost telesa.  
 • Učili se bomo prepoznati vir blokad na različnih nivojih in v različnih okoliščinah. Razumeli bomo, kako prevladujoča kultura zmagovalcev in poražencev ustvarja blokade, ki so rezultat strahu in nezaupanja ter posledično vodi v porazne rezultate za vse.
 • Iskali bomo načine, kako preseči konflikte, ki so posledica blokad, in to energijo ustvarjalno uporabiti zase, za skupino in za sodelovanje po kulturi “dobro za vse” (vsi smo zmagovalci).
 • Naučili se bomo gledati skozi drugačna očala: skozi moč domišljije in skozi telo.  

To bomo dosegli z močjo intuicije, doživljanja skozi telo in z uporabo sistemske perspektive. Vključili bomo tehnike iz gestalt terapije in postavitve družine. V stuku z naravo bomo  povezali teorijo s prakso. Kombinacija uporabljenih tehnik bo pomagala vsakemu udeležencu razviti novo perspektivo za premagovanje ovir in blokad, s katerimi se srečuje v osebnem življenju in pri izvajanju projektov.

Na delavnici Preseganje blokad se bomo naučili neposrednega in pravočasnega prepoznavanja in uspešnega odpravljanje ovir pri projektih.

Poznavanje tehnike Zmajevo sanjanje je koristno, ni pa nujno za udeležbo na delavnici.

Delavnica vam bo koristila, če:

 • ste vključeni v projekte kot projektni vodja, manager, izvršni vodja, svetovalec ali stranka
 • želite odkriti drugačen pogled na svet in poizkusiti nekaj novega
 • želite povečati učinkovitost vaših projektov
 • želite ovire v projektih iz destruktivnih omejitev preobraziti v navdih za spremembe na bolje
 • želite doseči globlje razumevanje kulture dobro za vse” (vsi smo zmagovalci oz. win-win-win))
 • se želite učiti v skupini skupaj z izkušenimi sodelavci.

Trenerja

Lizandra Barbutolizandra

Delovna terapevtka in specialistka osebnega razvoja s pomočjo nevrološke znanosti in vedenja ter celostne trajnosti. Študirala je v Šoli integrativne terapije SAT ter že 12 let  uporablja tehniko spontanega giba in gledališča v praksi. Kot gestalt teprapevtka podpira skupine in posameznike pri uporabi metode Zmajevo snajanje. Delala je z različnimi kulturami po vsem svetu: Latinska Amerika, Evropa, Azija in Afrika. Je so ustanoviteljica ”Possibilities Institute” ter podpira proces osebnega razvoja za doseganje kolektivne modrosti skozi konceptualno učenje, naravo in vključujče metode.

John Croft
john

V Avstraliji rojen mednarodni trener in svetovalec, soustanovitelj Gaia fundacije v Zahodn Avstraliji je v svoji dolgoletni karieri delal kot predavatelj na univerzah ter vladni svetovalec pri gradnji skupnosti, regionalnem razvoje in okoljski trajnosti. Je utemeljitelj metode Zmajevo sanjanje, ki je bila v zadnjih 20 letih uporabljena za izvedbo veš kot 8500 projektov v 52 državah po vsem svetu. John je tudi soustanovitelj  ”Possibilities institute”.

John in Lizandra delata skupaj od leta 2012.


PRISPEVEK: € 290 – € 390 v skladu z vašimi možnostmi in izbrano namestitvijo

Prosim izberite višino vašega prispevka po načelu solidarne ekonomije: tisti, ki lahko plačate polno ceno tečaja s svojim prispevkom delno pokrijete stroške tistim, ki jim plačilo polne cene predstvalja oviro, da bi se tečja udeležili.  

Prispevek pokriva stroške trenerjev, namestitve, vegetarjanskih obrokov, čajnih pavz in organizacijo tečaja.

prijava

 

Advertisements